Het bestuur van de Leudalzangers bestaat uit de volgende personen:

Cor Voermans /
Jacques Heijnders / Voorzitter
Jos Hermans / Secretaris
Cor Voermans / Penningmeester
Cor Voermans /
Kees van der Velden /
Joop Westerburgen /
Sjir Creemers / Bestuurslid
Jacques Heijnders / Voorzitter
Joop Westerburgen / Bestuurslid
Jef Mares / Bestuurslid
Kees van der Velden / Bestuurslid
Jos Hermans / Secretaris