Contact

Secretariaat
Sjir Creemers

Graaf Jacobstraat 26

6085 CW Horn
E-mail secretariaat
06-46342779

Internet
www.leudalzangers.nl
www.facebook.com/leudalzangers

Bankgegevens
IBAN: NL78.RABO.0122.2300.00

Wilt u lid worden?

We hebben altijd ruimte voor enthousiaste nieuwe zangers. Voor zowel beginners als gevorderden. Opgeven kan per e-mail aan de secretaris of telefonisch via 0646342779.

Contributie

De contributie is een bijdrage in de kosten van het koor en wordt jaarlijks bepaald tijdens de jaarvergadering. De betaling kan per kwartaal of jaarlijks. De contributie periode is van januari t/m december en gaat in na de aspirantperiode van drie maanden. De contributie is per 2020 vastgesteld op € 140,00 per jaar of € 35,00 per kwartaal.

Een warme en gedegen opvang

Nieuwe leden krijgen een warme en gedegen opvang. Dirigent Jan Mertens hanteert een methode die ook onervaren zangers gegarandeerd binnen de kortste keren met plezier laat meezingen. U wordt geplaatst binnen uw stemsoort (bas, bariton, eerste of tweede tenor).

Vanaf de eerste dag kunt u naast een ervaren koorlid plaatsnemen die u helpt tijdens de repetities en als mentor optreedt. Uw vorderingen worden gezamenlijk met u besproken. Zo staan nieuwe leden dus nooit alleen. In overleg wordt naar behoefte voorzien in muzikale scholing.

Nieuwe leden krijgen eerst een gratis aspirant lidmaatschap aangeboden van drie maanden. Na afloop van deze aspirant periode wordt door het bestuur en de dirigent tot definitieve aanname besloten.

Met uw partner!

Wij hopen dat iedereen het koor als een plezierige en gezellige vereniging zal ervaren, waar met de beschikbare middelen op een verantwoordelijke wijze kwalitatief goede koormuziek wordt gebracht.

Ook uw partner willen wij graag betrekken bij het koorgebeuren en wij nodigen haar of hem graag uit voor de diverse concerten en andere activiteiten. Als de partner de gelegenheid heeft om een keer bij een activiteit mee te helpen, dan wordt dit zeer op prijs gesteld en het is fijn te weten dat uw lidmaatschap van het koor ook door het thuisfront wordt gesteund.