Commissies

De leden van de Leudalzangers zijn niet alleen actief als zangers, maar kunnen zich ook inzetten binnen diverse commissies.

Muziekcommissie

De muziekcommissie bestaat één vertegenwoordiger per stempartij, de dirigent en wordt voorgezeten door een bestuurslid.

PR- en Ledenwerfcommissie

De PR- en ledenwerfcommissie verzorgt alle PR-activiteiten van het koor en organiseert ook de ledenwerving.

Technische commissie

De technische commissie voert alle werkzaamheden uit die nodig zijn rondom een activiteit van de Leudalzangers.

Commissie lief en leed

De commissie lief en leed bestaat uit de voorzitter en een lid van de vereniging. Zij dragen zorg voor het bezoeken van leden tijdens prettige, maar ook onprettige gebeurtenissen in het leven van de leden.

Commissie kofferbakmarkt

De kofferbakmarkt is de belangrijkste nevenactiviteit van ons koor. Deze commissie verzorgt  keer per jaar op de laatste zondag van de maand de op- en afbouw van de markt.  Daarnaast onderhoudt deze commissie de website van de kofferbakmarkt. Voor meer informatie over de kofferbakmarkt kijkt op onze site: www.kofferbakmarkt-heythuysen.nl